Zakres szkolenia na poszczególnych etapach

 

Etap I (zakres materiału kursu podstawowego 2D)

1. Optymalna konfiguracja programu do dalszej pracy

- ustawienia opcji użytkownika

- ustawienia skoku i siatki

- konfiguracja lokalizacji względem obiektu

- konfiguracja śledzenia

2. Rysowanie w układach współrzędnych

- układ kartezjański

- układ biegunowy

- wykorzystanie układów współrzędnych względnych i bezwzględnych w różnych aspektach projektowania

3. Omówienie narzędzi do rysowania

- linia

- półprosta

- prosta

- polilinia

- wielobok

- prostokąt

- łuk

- okrąg

- splajn

- elipsa

- kreskowanie

- region

- tekst jednowierszowy

- tekst wielowierszowy

4. Omówienie narzędzi do zmiany projektu

- wymaż

- lustro

- odsuń

- szyk

- przesuń

- obrót

- skala

- rozciągnij

- utnij

- wydłuż

- przerwij

- fazuj

- zaokrągl

- rozbij

5. Wykonanie rysunków utrwalające poznane narzędzia do rysowania i zmiany projektu

6. Przygotowanie projektów konstrukcyjnych z uwzględnieniem:

- warstw

- koloru obiektu

- rodzaju linii

- grubości linii

7. Omówienie narzędzi do wymiarowania

- korzystanie z różnych wymiarów

- projektowanie stylów wymiarowania

- wymiarowanie utworzonych projektów

- omówienie problematyki wymiarowania

- rozwiązywanie problemów z wymiarowaniem

9. Podsumowanie wiadomości, omówienie parametrów wpływających na spójność projektów w zależności od dziedziny projektowania, skali projektu, wielkości rysunków

10. Wykonanie projektu podsumowującego z ramką i opisem

11. Przygotowanie wydruku z uwzględnieniem następujących aspektów:

- wydruk na drukarkę

- wydruk na ploter

- wydruk dla klienta

Etap II (zakres materiału kursu zaawansowanego 2D)

1. Bloki i atrybuty

- projektowanie bloków

- projektowanie atrybutów

- projektowanie bloków zawierających atrybuty

- tworzenie biblioteki elementów

2. Tworzenie wyciągów z atrybutów w aspekcie dokumentacji technicznej

- powiązanie projektu z arkuszem kalkulacyjnym, bazą danych

- tworzenie wykresów na bazie projektu

3. Wymiana danych

- precyzyjne kopiowanie obiektów pomiędzy rysunkami

- menadżer projektu Design Center

- korzystanie z bibliotek

4. Projektowanie linii

- projektowanie prostych linii

- projektowanie linii zawierających tekst

- projektowanie symboli

- projektowanie linii zawierających symbole i tekst

5. Praca z mapami bitowymi

- wczytywanie map geodezyjnych

- obracanie mapy

- blokowanie mapy

- ustalanie kolejności wyświetlania obiektów nakładających się

- przeskalowanie mapy do wielkości zgodnej z terenem (obliczanie skali)

6. Przygotowanie projektu z wykorzystaniem własnych elementów

- linii, linii zawierających symbole i tekst

- bloków, bloków z atrybutami

- projekt do celów budowlanych

- projekt inwentaryzacyjny

- projekt aranżacyjny

8. Projektowanie arkuszy wydruku

- zróżnicowanie charakteru projektu

- zróżnicowanie skal

- selekcja wyświetlanych danych

9. Projektowanie szablonów wydruku do wykorzystania w innych projektach

10. Migracja ustawień na inne stanowiska Cad

Etap III (zakres materiału kursu podstawowego 3D)

1. Praca w układzie 3D z wykorzystaniem dwuwymiarowego środowiska

- określanie położenia układu współrzędnych

- obracanie projektu w układzie 3D

- sterowanie wyświetlaniem projektu

- ćwiczenia poprawiające adaptację wzroku do pracy z widokiem 3D

2. Rysowanie brył podstawowych (predefiniowanych)

- kostka

- sfera

- walec

- stożek

- klin

- torus

3. Podstawowe operacje na bryłach

- szyk 3D

- lustro 3d

- obrót 3D

- dopasowanie 3D

4. Tworzenie nowych brył z obiektów 2D

- wyciąganie obiektów

5. Uzyskiwanie płatów, przekrojów i przenikań brył

6. Edycja brył

- suma, różnica, część wspólna bryły

- wyciąganie, przesuwanie, usuwanie, obracanie, zwężanie i kopiowanie powierzchni

- zmiana kolorystyki powierzchni i krawędzi bryły

- odciskanie i czyszczenie powierzchni

- rozdzielanie brył

- uzyskiwanie powłok

- zaokrąglanie krawędzi brył

7. Projekt domu, przetwarzanie projektów dwuwymiarowych w 3D w aspektach

- projekt powierzchniowo-krawędziowy wykorzystywany w branży elektrycznej, sanitarnej, multimedialnej, wentylacji  itp. do projektów instalacyjnych

- projekt bryłowy do celów aranżacyjnych

8. Projektowanie drobnych elementów z wykorzystaniem narzędzi do modelowania brył

9. Praca z materiałami

- importowanie materiałów z biblioteki

- przypisywanie materiałów poprzez dołączenie, warstwy i ACI

- edycja materiału

10. Określanie widoczności projektu

- dopasowywanie płaszczyzn tnących

- określenie kierunku i odległości kamery

- widoki równoległe i perspektywiczne

11. Wykonanie projektu mostu zastosowaniem wszystkich poznanych narzędzi

12. Przygotowanie projekty do wydruku w układzie arkusza z widokiem z góry, z boku z przodu i w izometrii

Etap IV (zakres materiału kursu zaawansowanego 3D)

1. Materiały

- tworzenie nowych materiałów z materiałów standardowych

- sterowanie wielkością materiału

- metody dopasowania materiału do obiektu

2. Zaawansowane materiały

- tworzenie materiałów z map bitowych, własnej dokumentacji zdjęciowej tekstur

- określanie wpływu otoczenia na materiał

- określanie stopnia odbicia promieniu

- tworzenie luster

- określenie chropowatości, przeźroczystości, załamania promieni i rzeźby materiału

3. Oświetlanie projektu

- światło słoneczne, dalekie

- punktowe

- reflektor świetlny

4. Rendering

- jakość renderingu

- dokładność przedstawionych obiektów

- stosowanie materiałów

- śledzenie promieni

- poprawianie jakości renderingu

5. Tło projektu i krajobraz

6. Pełna wizualizacja wykonanych w etapie III projektów: Dom i Most z wykorzystaniem:

- własnych materiałów: nieprzeźroczystych, przeźroczystych oraz luster

- tła ze zdjęcia

- oświetlenia projektu (z wykorzystaniem własnych scenariuszy: dzień i noc)

- zapisanie renderingów w postaci wysokiej jakości obrazów JPG i tiff.

Rejestracja

Opinie o kursach

 

Pliki do pobraniaAby zapisać się na kursZadaj pytanie na naszym forumZapoznaj się z ofertą promocyjna naszych kursów

CSK-MARG MARCIN GOŁĘBIEWSKI - STUDIO-CAD - WARSZAWA - ŻOLIBORZ UL. WŁOŚCIAŃSKA 15 LOK.24

Kurs AutoCAD podstawy | Kurs AutoCAD zaawansowany 2D | Kurs AutoCAD 3D | Wizualizacja | Teoria aranżacji wnętrz
Pakiet MAX | Wszystko o 2D | Wszystko o wydruku | Kurs projektowania wnętrz | Praca z mapami, kartografia
Wykonujemy projekty AutoCad, rysunki DWG, biblioteki CAD, szablony, przerysowywanie projektów
Kurs bazowy 2D - aranżacja | Aranżacja 2D - ujęcie komputerowe | Aranżacja wnętrz 3D - ujęcie komputerowe

Wszelkie prawa zastrzeżone © CSK-MARG MARCIN GOŁĘBIEWSKI